Online thema avond 24 juni ‘zicht op eenzaamheid’

De Grasboom organiseert 24 juni a.s. een avond over omgaan met eenzaamheid bij autisme. De avond is bedoeld voor ouders en begeleiders van de aangesloten locaties en begint om 19.15 uur.

Met ouders, naasten en begeleiders van de Grasboom, die daar behoefte aan hebben, willen we stilstaan bij ‘eenzaamheid’ door vanuit verschillende zichtpunten dit onderwerp te ’benaderen’ en op zoek te gaan naar kansen en mogelijkheden ‘wat er nodig is’ voor mensen met autisme.

Anderzijds vragen ouders en naast betrokkenen zich af hoe zij met de zorg over hun kind en kans op vereenzaming om kunnen gaan. Eenzaamheid raakt iedereen, ook de omgeving.

Forum

Eenzaamheid gaat iedereen aan; er wordt verschillend over gedacht; het wordt anders ervaren en gevoeld. Om meer zicht te krijgen op dit onderwerp is vanuit verschillende werk domeinen en ervarings-gebieden een forum samengesteld met leden die hun ervaring en expertise willen delen.

In het forum zitten een ervaringsdeskundige jongvolwassene met autisme; een Gz psycholoog; een programmaleider levensloopbegeleiding ‘vanuit autisme bekeken’ en een begeleider uit een van de Grasboom projecten.

Zie ook op De Grasboom: Forum ‘zicht op eenzaamheid’

Online met ruimte voor dialoog

De thema avond wordt online vorm gegeven met voldoende ruimte voor dialoog in breakout rooms.

Iedereen kent wel het gevoel van eenzaamheid, maar voor mensen met (bijvoorbeeld) autisme is de kans op vereenzaming groter in vergelijking met leeftijdgenoten zonder autisme. Deze groep woont vaak alleen; heeft minder vaak een partner en/of een klein sociaal netwerk. Daarnaast ontbreken soms de tools om een relatie op te bouwen en is samenleven erg ingewikkeld vanwege de vele blokkades en hindernissen die autisme met zich mee brengt.

Werken aan het verkleinen van de kans op vereenzaming is een levenslang proces, waarbij er geen garanties zijn dat de mensen, die nu om je heen staan, blijvend (levenslang) met je optrekken. De vergezichten in je leven veranderen, soms met de dag en het gezicht van je helper wisselt…. Voor ouders komt er een dag dat, wat zij zo graag doen voor hun kind, niet meer kunnen blijven doen. Een beklemmende gedachte voor veel ouders, die tot grote zorgen kan leiden. Daarom is het goed om ‘verbinding’ te zoeken en eens van gedachten te wisselen waarbij, in plaats van ‘zorgen maken’, we ook ‘zorg kunnen besteden’ aan de toekomst.

Voor bewoners

Bewoners van de Grasboom, die belangstelling hebben voor dit onderwerp, willen we later in de gelegenheid stellen om samen te komen en hier over te praten. Daarom horen we graag wie daarvoor zou voelen. Op deze wijze hopen we iedereen die dat wil de kans te bieden mee praten over het thema.

Commissie Pr & communicatie De Grasboom