Momenteel geen woning vrij

Momenteel is er geen woning of appartement bij een van de Grasboom locaties beschikbaar, maar daar kan verandering in komen omdat er regelmatig bewoners doorstromen naar een andere woonsituatie.

Als je op de wachtlijst van De Grasboom bent ingeschreven houden we je graag op de hoogte op welke locatie er een plek vrij komt.

Als er een woning vrij komt

Zodra er een woning vrijkomt bij een van de locaties ontvang je als deelnemer van de wachtlijst een direct-mail waarin nieuw woningaanbod wordt aangekondigd. Je kunt dan inschrijven op een woning. Degene, die het langst op de lijst staat, wordt het eerst uitgenodigd voor een eerste kennismaking.

Kennismaking en zorginhoudelijke intake

Er volgt een kennismakingsgesprek met vertegenwoordigers van het project en aansluitend een apart intakegesprek met de zorgverlener van het betreffende project. Het kennismakings-gesprek gaat vooral over het wonen bij de Grasboom en de verwachtingen die de kandidaat heeft.

Het intakegesprek met de zorgverlener gaat vooral over zorgvraag; welke begeleiding wil je inkopen en kan het begeleidingsteam bieden wat je verwacht. Bij het intakegesprek zijn geen ouders van het ouderinitiatief aanwezig vanwege het zorginhoudelijke karakter.

Als de intake positief verloopt, volgt er een toegangs-gesprek met de kandidaat, diens ouders en vertegenwoordiger(s) van de zorg-commissie en/of het bestuur. Als duidelijk is dat de passende zorg geboden kan worden, neemt het bestuur, als verantwoordelijk zorgaanbieder, het besluit of je kunt gaan wonen in het betreffende project.

Beschikking Wmo of Wlz met Pgb

Als je beschikking Beschermd Wonen met Pgb (Wmo) al op orde is, is de kans groter om geplaatst te worden dan een kandidaat, die dat (nog) niet op orde heeft. Dit heeft te maken met de gemiddelde doorlooptijd bij het aanvragen van een beschikking (Wmo/gemeente) of zorgindicatie ‘GGZ-wonen’ (Wlz/Ciz en zorgkantoor). Het is raadzaam om in vroeg stadium alvast een ‘voorlopige beschikking’ aan te vragen bij de gemeente waar je woont (Wmo) of bij het Ciz (Wlz) en het zorgkantoor.

Zie ook op De Grasboom: Invoering woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen (Wmo)

Zie ook op De Grasboom: Elders beschermd wonen?

Nog niet ingeschreven op de wachtlijst?

Ben je nog niet ingeschreven op de wachtlijst van de Grasboom, lees dan dit artikel hoe je dat kunt doen.

Klik hier om je aan te melden

Heb je belangstelling of vragen over bepaalde onderwerpen?

Stuur een bericht met je vragen via het contactformulier op deze website en je krijgt zo snel mogelijk een reactie.

Zie ook op De Grasboom: Contactformulier