woontoren MAX in Utrecht
Grasboom Utrecht Max. Een ouderinitiatief van stichting Exploitatie Max

Introductie

Grasboom Utrecht Max is er voor jongeren met autisme, die op zichzelf willen wonen. In mei 2008 richtten ouders de Stichting Exploitatie Max (StEM) op. De stichting faciliteert de zorg binnen de woonvorm. Wonen bij Grasboom Utrecht Max is wonen tussen studenten en starters in de woontoren aan het Europaplein in Utrecht.

Onderdeel van de Grasboom

Dit woonproject wordt ondersteund door stichting De Grasboom waarbij tien ouderinitiatieven samenwerken. Voor veel jongvolwassenen met een normale intelligentie en met een diagnose ASS, is ‘gewoon’ het huis uitgaan moeilijk. Toen de ouders bij elkaar gingen zitten, kennis uitwisselden, ervaringen deelden en mogelijkheden onderzochten bleek er veel mogelijk. Dat was de start van onze ouderinitiatieven.

Uitzicht Grasboom Utrecht Max met kat 2
Uitzicht Grasboom Utrecht Max

Dankzij De Grasboom wonen nu ruim 100 jongvolwassenen op zichzelf. Iedere locatie geeft zelf vorm aan zijn organisatie en selecteert zelf een zorgleverancier.

Ouderparticipatie

Ouderparticipatie is een belangrijke voorwaarde om te kunnen wonen bij een locatie van de Grasboom. We vinden het belangrijk dat ouders actief deelnemen. Dat kunnen ook naast betrokkenen zijn. Zonder deze inzet kan deze woonvorm niet bestaan.