Organisatie

Stichting Exploitatie Max (StEM)
StEM is een ouderinitiatief, aangesloten bij Stichting De Grasboom

Locatie naam van StEM

Grasboom Utrecht Max

Rechtsvorm

Stichting (rechtspersoon)
KvK nr: 30241258

ANBI status stichting De Grasboom

RSIN / fiscaal nr: 8168.88.115
ANBI status: Ja
KvK nr: 30216235

Kenmerken

  • Non-profitorganisatie (geen winstoogmerk)
  • Ouderinitiatief
  • Participatiegerichte ondersteuning in beschermde woonvorm (GGZ – C)
  • Kleinschalig wooninitiatief met scheiding van Wonen en Zorg
  • Pgb-aanbieder (geen ZIN)
  • Zelfstandige appartementen met 1 centrale gemeenschappelijke ruimte
  • Specifieke doelgroep: jongvolwassenen met autisme en normale tot hoge intelligentie

Woonvorm

Beschermd Wonen (WMO)
Zelfstandig wonen
Zorgclusterwoningen in woongebouw

Zorgvorm

Individuele begeleiding en begeleiding groep
Zorg op afspraak

Organisatie Grasboom Utrecht Max

Het bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester, een bestuurslid Wonen, een vertegenwoordiging in de Zorgcommissie en de Commissie PR & communicatie.

Documenten Grasboom Utrecht MAX

De Stichting Exploitatie Max heeft een aantal documenten uitgegeven die hier als downloads bij elkaar staan. Het zijn de meest recente versies.

Klachtenregeling Grasboom Utrecht Max

De klachtenregeling voor Grasboom Utrecht Max is tweeledig:

Ontwikkeling wooninitiatief

Aangesloten bij De Grasboom voor aandachtsgebieden Wonen, Zorg, Welzijn, Financiën, PR & communicatie, WMO / Beschermd Wonen, Werving en Activiteiten
Ondersteuning, cursussen en voorlichting MEE Utrecht, Gooi & Vecht, Movisie en PerSaldo

Woningstichting

Jebber, een dochter onderneming van Stichting Studenten Huisvesting (SSH) te Utrecht

Inkoop zorg

Stichting Exploitatie Max (StEM, Utrecht)

Zorgleverancier

Per 1 juli 2020 is Lister zorgleverancier

Financiering van de Zorg

WMO: (Gemeente Utrecht ) beschikking Beschermd Wonen met Pgb (geen ZIN), of een pgb vanuit de WLZ.