luchtfoto bovenaanzicht woontoren Max aan rotonde

Wonen

Grasboom Utrecht MAX ligt op een steenworp afstand van het centrum van Utrecht. Je fietst in een kwartier naar het Centraal Station, en binnen 5 minuten ben je bij de dichtstbijzijnde winkelcentra aan ‘t Goylaan en aan de Vasco da Gamalaan.

Zicht over de stad uit Grasboom Utrecht Max
Zicht over de stad uit Grasboom Utrecht Max Foto: Anne van de Beek

De woontoren ligt aan het Europaplein, een druk verkeersplein. Aan de overkant vind je Park Transwijk, waar je o.a. een stadsboerderij kunt bezoeken. Er zijn regelmatig evenementen, bijvoorbeeld het jaarlijks terugkerend Bevrijdingsfestival.

In 2009 opende Stichting Exploitatie Max (StEM) de 11 appartementen tellende verdieping in de city-campus MAX.

Je sluit een woon-zorgovereenkomst af met StEM. Voor de zorg heb je een beschikking Beschermd Wonen (pakket 3 – 4) met Pgb (Wmo) van de Gemeente Utrecht nodig, of een WLZ-indicatie. StEM koopt de begeleiding collectief in bij Lister.

Het wooninitiatief beschikt over een gemeenschappelijke ruimte, een invalidentoilet en een bescheiden kantoorruimte voor het begeleidingsteam.

Wonen in combinatie met zorg

Je huurt het appartement in combinatie met zorg: dit is vastgelegd in de woon-zorgovereenkomst die je afsluit met StEM. Wonen bij Utrecht Grasboom Max kan alleen tijdens de looptijd van die woon-zorgovereenkomst. We kunnen alleen een goed niveau van begeleiding bieden bij voldoende deelnemers. Dat bewoners zich daar met de woon-zorgovereenkomst aan verbinden spreekt vanzelf.

Ouderparticipatie = voorwaarde

Max is een ouderinitiatief. Dat betekent dat ouders of andere betrokkenen meehelpen om zo het bestaan te waarborgen. Lees daarover meer bij familie en ouderparticipatie.

De bewoners van MAX

De meeste bewoners zijn onder de dertig jaar. Ze studeren, werken of doen vrijwilligerswerk. Ze omschrijven zichzelf als een groep van individuen. Er wordt regelmatig iets samen ondernomen. Momenteel is er 1 keer in de maand een bewonersoverleg.

De woningen bij MAX

De bewoners voeren een eenpersoonshuishouden. Dat wil zeggen dat ze niet samen met iemand een huishouden vormen. De woningen variëren in oppervlakte tussen 28 m² – 42 m² en hebben een woonkamer, keuken, doucheruimte met toilet, slaapkamer, inpandige bergkast en een eigen fietsenberging beneden in het gebouw. De etages zijn te bereiken met lift of trap. Een centrale vide geeft toegang tot de appartementen en gezamenlijke ruimtes.

Zicht op vide Grasboom Utrecht Max
Zicht op vide Grasboom Utrecht Max Foto: Anne van de Beek

Het Stemlokaal, de gezamenlijke ruimte

Op Grasboom Utrecht Max is een gezamenlijke ruimte waar de bewoners kunnen verblijven, overleggen, koken en eten, tv kijken of een spelletje doen. Hier worden ook gezamenlijke activiteiten georganiseerd.

De Huur

De bewoner betaalt zelf de huur aan StEM. De meeste bewoners zijn voor hun inkomen aangewezen op een uitkering of studietoelage. Dat betekent, dat zij geen hoge huur kunnen betalen en uitsluitend kunnen huren in de sociale huursector. De huurprijzen liggen onder de huur-toeslaggrens van maximaal € 710,68 per maand in 2018. Hoeveel huurtoeslag iemand krijgt, is afhankelijk van de persoonlijke leefsituatie en de hoogte van het inkomen.

Bewoners stromen door

Nu, in 2019 Utrecht Grasboom Max bijna 10 jaar bestaat kunnen we terugkijken en met recht zeggen: bewoners stromen door. Immers, dat bewoners zich ontwikkelen naar zelfstandigheid is precies de bedoeling van het ouderinitiatief.

Van de 11 oorspronkelijke bewoners zijn 7 bewoners elders gaan wonen. De eerste vertrok al na 2 jaar en de laatste van deze groep vertrok na 7 jaar. Ook van de hierna ingehuisde bewoners zijn er alweer 4 doorgestroomd. Zij hadden hier tussen de 1 en 4 jaar voor nodig.

Redenen voor het doorstromen waren:

  • de geboden zorg sloot niet aan bij de wens en de mogelijkheden van de bewoner, waarna er gekozen werd voor een “meer zorg” setting, of de bewoner ging terug naar de thuissituatie (2x)
  • de bewoner hield zich herhaaldelijk niet aan afspraken en regels, waarna de zorg in overleg beëindigd werd. (2x)
  • de geboden zorg leidde tot groei naar een volgende stap, zoals zelfstandig gaan wonen met ambulante begeleiding (7x)

In de Nieuwsbrief van november 2015 nemen twee eerste bewoners afscheid. Zij doen dat beide met een column in de nieuwsbrief:

‘En daarmee komt dan een eind aan een STEM carrière. Een vreemde leerschool, want als je voldoende hebt geleerd word je als beloning niet alleen weggestuurd, maar ook nog eens uit je woning gezet. Maar het was al met al ook wel een prettige en veilige leerschool. Althans, als we even vergeten dat iedere willekeurige pizzakoerier de geheime deurcode kent en op de etage kan komen, of dat één gesprongen waterleiding genoeg is om een appartementenflat in een golfslagbad te veranderen!’

Een andere eerste bewoner verhuist rond dezelfde tijd. Dit schrijft hij in zijn afscheidscolumn:

‘Ik ben ontzettend trots op mijzelf dat ik na bijna zes jaar op de STEM gewoond te hebben nu eindelijk deze stap richting het zelfstandig wonen heb gezet. Ik ontvang nog wel ambulante begeleiding van Kwintes, maar mijn uiteindelijke doel is om geheel zelfstandig te wonen dus zonder begeleiding. ‘

Een indruk van het wonen bij Max

In deze video krijg je een indruk van het wonen bij de locatie Grasboom Utrecht Max. Bewoner Frank laat zijn appartement zien en vertelt over zijn ontwikkeling.