Ouderparticipatie

Kies je voor het wonen in een ouderinitiatief als Grasboom Utrecht Max, dan kies je voor actieve deelname van ouders. Het voortbestaan van het ouderinitiatief is daarvan afhankelijk. Ook broers of zussen, of andere betrokkenen kunnen die taak op zich nemen.

Daarnaast vergroot samenwerking en uitwisseling tussen ouders onderling de kennis en ervaring. Het draagt zo bij aan de ontwikkeling van jongeren met autisme.

Familie & ouderparticipatie is een belangrijke voorwaarde om een woonplek te krijgen bij De Grasboom Utrecht Max.

Meedoen aan een ouderinitiatief is niet vrijblijvend

Deelname aan een ouderinitiatief schept over en weer verwachtingen. Bij de eerste kennismaking met ouders en/of familieleden wordt dit al besproken. Het is vaak nog even zoeken waar je aan kunt deelnemen.

De keuze voor participatie is op vrijwillige basis maar is niet vrijblijvend.

Hoe kun je als ouder of familielid betrokken zijn?

Betrokkenheid van ouders kan op verschillende manieren ingevuld worden. Denk daarbij aan een bestuurslidmaatschap, of lid zijn van de zorgcommissie, of van de prcommissie. Uiteraard kan rekening gehouden worden met persoonlijke omstandigheden.

De jaarlijkse vergadering heet VBB

VBB staat voor Vergadering van Bewoners en Betrokkenen. In deze jaarlijkse bijeenkomst ontmoeten we elkaar als bewoners, team, ouders en betrokkenen. Het is een moment voor een terugblik en een moment om belangrijke zaken met elkaar te bespreken. Daarnaast is het een moment voor inspiratie. Na afloop is er altijd nog gelegenheid met elkaar bij te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

Zo hadden we in de loop der jaren wel eens een barbecue of etentje en konden we kennismaken met het golfspel. Bij de eerste lustrumviering was er een high tea met aansluitend een mooie wandeling door Amelisweerd onder leiding van een boswachter.
Er waren o.a. workshops over autismebegeleiding en lezingen: over ASS en gevoel door Anneke Groot, en over ASS en karakter door Marc Heesters. Op de VBB van 7 oktober 2018 vertelde Ferdinand Bijzet over de Driehoek van Egberts, waarin wij als bewoner, familie en begeleider samenwerken. Voorjaar 2020 was er o.a. een kennismaking met de nieuwe zorgverlener Lister.

En soms werd er afscheid genomen van bestuursleden omdat hun kind STEM verliet voor een volgende stap.

Nieuwsbrief door ouders gemaakt

Enkele malen per jaar worden we op de hoogte gehouden van eventuele bestuurszaken en allerlei nieuwtjes en wetenswaardigheden middels een e-mail-nieuwsbrief, samengesteld door een van de ouders. Iedereen die iets te melden heeft kan dat zo met iedereen delen. Zo schreven eens bewoners een column met een terugblik in het kader van het naderend afscheid van Grasboom Utrecht Max.

Zie ook op De Grasboom: Ouderparticipatie