Gebruikersvoorwaarden Atrium

We zijn blij als je een bericht wilt delen of beeldmateriaal wilt plaatsen op Atrium en willen daar graag zorgvuldig mee omgaan. We houden daarbij rekening met alle gebruikers van Atrium en plaatsen jouw bijdrage als het past in de doelstelling van Atrium; een informatief platform waar we elkaar respectvol kunnen ontmoeten.
Met dit wollig stuk tekst willen we uitleggen wat je wel en niet mag doen op Atrium en wat wij kunnen doen als we vinden dat het niet goed gaat.

1. Inleiding en Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van, en het plaatsen van content, zoals een artikel of een bericht, beeldmateriaal enz. op het Atrium van grasboommax.nl.

Atrium is een digitaal gebruikersplatform bestemd voor alle bewoners; ouders en/of naast betrokkenen van bewoners; bestuursleden en het begeleidingsteam van Grasboom Max (STEM). Het platform wordt ter beschikking gesteld aan genoemde gebruikers zolang zij in het project wonen en/of werkzaam zijn.

Het Atrium platform is door stichting De Grasboom (als koepelorganisatie) ter beschikking gesteld aan alle Grasboom-locaties die zijn aangesloten bij het Grasboom-webportaal. De Grasboom functioneert hier als facilitator ter ondersteuning van groepsprocessen. Grasboomlocaties bepalen zelf in hoeverre Atrium passend is in de organisatie van hun wooninitiatief en hier, al dan niet, gebruik van maken.

Het Atrium werkt in het framework van de website grasboommax.nl maar is vanwege de beslotenheid en beveiliging losgekoppeld van de publieke website.

Alle auteursrechten, databankrechten en andere (intellectuele) eigendomsrechten op de inhoud en vormgeving van Atrium-grasboommax.nl berusten bij De Grasboom.

Behoudens de aangeboden downloadbare documenten op Atrium, is het niet toegestaan om op welke wijze dan ook (een deel van) Atrium-Grasboommax.nl over te nemen, op te slaan, te hergebruiken of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken.

2. Atrium gebruikers-account

Om als gebruiker van Atrium geregistreerd te worden zal bij de eerste aanmelding worden gecontroleerd of je (nog) bij Grasboom Max (STEM) woont, betrokken bent en/of werkzaam bent.
Na aanmelding kun je een persoonlijk inlog-account aanmaken met wachtwoord.
De redactie van Atrium heeft te allen tijde het recht jouw account tijdelijk of permanent te blokkeren, wanneer een gebruiker naar het oordeel van de redactie in strijd handelt met deze voorwaarden of daartoe naar de mening van de redactie een andere reden bestaat.
Bij uitstroom van een bewoner of beëindiging van het dienstverband bij STEM, zal binnen redelijke termijn, het gebruikers-account automatisch worden opgeheven op aangeven van het secretariaat.
In die gevallen dat op het Atrium artikelen en/of beeldmateriaal van een vertrekkende gebruiker staat, zal de redactie vragen of die content verwijderd moet worden of mag blijven staan.
Een nieuwe bewoner en diens ouders/vertegenwoordigers kunnen gebruik maken van Atrium, vanaf het moment dat zij formeel aangesloten zijn bij STEM.
Een gebruiker kan te allen tijde zijn/haar eigen artikel of beeldmateriaal laten verwijderen als hij/zij dat wenst. Dit kan eenvoudig gemeld worden via het contactformulier op deze website.

3. Reageren

Om ervoor te zorgen dat Atrium een prettige plek blijft voor iedereen, vragen we je rekening te houden met enkele eenvoudige regels en adviezen.

  • Wees beleefd en respectvol
  • Schrijf begrijpelijke tekst
  • Discrimineer niet
  • Gebruik geen schuttingtaal
  • Als je een link plaatst in een tekst, leg dan uit waarom die link relevant is
  • Citeer of presenteer geen ‘nepnieuws’

De redactie van Atrium behoudt zich het recht voor om ongepaste reacties niet te publiceren.

4. Aangeleverde tekst en beeldmateriaal van gebruikers

Een ingezonden bericht en/of beeldmateriaal zal door de redactie worden gepubliceerd als deze voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden (3).

Ingezonden tekst – en beeldmateriaal kan alleen geplaatst worden als deze vrij is van auteursrechten. Hoewel de redactie van Atrium-Grasboom dit zal controleren en je hierbij kan helpen, moet je hier zelf ook op toezien.

Het is belangrijk dat je Atrium-grasboommax.nl vrijwaart voor aanspraken van derden, voortvloeiende van de door jou aangeleverde content.

5 Veiligheid

Omdat het Atrium alleen toegankelijk is voor mensen van ons woonproject, hebben de makers hun uiterste best gedaan om alle informatie, artikelen en beeldmateriaal te beschermen tegen oneigenlijk gebruik en externe zoekmachines op internet. Dit is gerealiseerd door het Atrium geheel te ontkoppelen van de website grasboommax.nl.

100% beveiliging op internet bestaat echter niet; een screenshot is zomaar gemaakt en je weet niet wat die ander er mee doet. Je moet je hiervan altijd bewust zijn. Ook het doorsturen van ‘linkjes’ naar externe partijen is goed beveiligd. Men kan een Atrium-link delen, echter de deze is door een ander niet te openen omdat je altijd inloggegevens en een wachtwoord nodig hebt. We hoeven je natuurlijk niet meer uit te leggen dat je je inloggegevens niet met anderen moet delen. Mocht dit toch gebeuren, dan zal de redactie je daar op aanspreken en kan dat een reden om je gebruikersaccount tijdelijk of permanent op te heffen.

Voor borging van privacy hanteert de redactie de het privacy-statement van de stichting Exploitatie Max (STEM) die je terug kunt vinden op onze website.

6. Slotbepalingen

Atrium-grasboommax.nl kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen. Wij adviseren je daarom regelmatig de voorwaarden te controleren. Eventuele gewijzigde voorwaarden zullen op Atrium bekend gemaakt worden. Als je hier niet akkoord mee wenst te gaan kun je dat per e-mail aan de redactie laten weten. We luisteren graag als we onze gebruiksvoorwaarden kunnen verbeteren. In geval dat je je niet kunt vinden in de gebruiksvoorwaarden, staat het je vrij om je gebruikers-account op te heffen en geplaatste content en/of beeldmateriaal te laten verwijderen.

Ten slotte

Tot zover de gebruiksvoorwaarden van het Atrium. We hopen je hiermee te hebben kunnen overtuigen dat we alles in het werk stellen om voor alle gebruikers een veilige digitale omgeving binnen het Atrium te kunnen aanbieden waar we elkaar respectvol kunnen ontmoeten.

Het redactieteam

Atrium-grasboommax.nl
December 2021