Uitzicht-Grasboom-Utrecht-Max-in-de-avond

Geopend in 2009

De officiële opening van STEM was op 26 november 2009, in aanwezigheid van meer dan 150 aanwezigen. Er was er een discussie over wonen en autisme tussen deskundigen vanuit de gemeente, woningbouw, zorg, scholing, met een bewoner/ouder en een schrijfster. Er werd in de stijl van Pauw en Witteman gediscussieerd, wat uiteraard werd gevolgd door alle gasten.

Daarna volgde de openingshandeling met het onthullen van een bord met het toenmalige logo van De Grasboom aangepast voor STEM. Het bord was speciaal gemaakt door bestuurslid Ernst Jan de Vries en werd ook door hem onthuld.

De gasten konden een bezoekje brengen aan “Het Hoofdkwartier”, dat speciaal voor de opening werd opgebouwd door medewerkers van het Leo Kannerhuis samen met bewoners van “het Workhome” een woon-werkvoorziening voor autisten. Onder het motto “Stap in de wereld van een autist” werd hierin met multimedia autisme nagebootst.

Het hoofd, waarin je met multi media autisme kon ervaren

Een voorbereiding van ruim een jaar

Met de opening kwam een einde aan een intensieve tijd van voorbereiden. Op 26 mei 2008 werd STEM officieel opgericht door het toenmalige bestuur. Dat jaar kwamen ouders en bewoners diverse malen bijeen, er moest veel overlegd en besloten worden. Uiteraard was iedereen geïnteresseerd in de stand van zaken m.b.t. de bouw, dat was dan ook altijd het eerste punt op de agenda.

Andere onderwerpen tijdens die eerste vergaderingen betroffen de volgorde van inschrijving, bewonersprofiel, huishoudelijk reglement, bovengrens leeftijd, huur e.d. Er werd een lijst met wensen opgesteld en gediscussieerd over de gemeenschappelijke ruimte. In een van die bijeenkomsten werd de film over het gebouw vertoond.

Naarmate het jaar vorderde kwamen er andere zaken aan de orde. Het toewijzingsbeleid werd toegelicht en vastgesteld. Ook werd het indicatietraject PGB besproken. Voor de 15 personen met de meeste punten op de lijst (toegekend aan de hand van de duur van inschrijving en de mate van inspanning van de ouders) werden in november de indicatietrajecten gestart.

In februari 2009 was er een rondleiding in de torens van MAX. Alle toekomstige bewoners, veelal met hun ouders, kregen de gelegenheid om op de etage rond te kijken. Getooid met helm en veiligheidsschoenen gingen ze – met een werklift! – aan de buitenkant van de flat naar boven. Zo kregen ze al een klein beetje een indruk hoe het zou gaan worden.

Maar het hoogtepunt van dit alles was de datum van 1 augustus 2009, de dag van de sleuteloverdracht. Dat zegt de mensen van het eerste uur meer dan de officiële opening. Daar werd zo naar toegeleefd en het was echt spannend. Alles was nog kaal, de muren moesten nog gestuct en vloeren gelegd. Na al die voorbereidingen konden bewoners eindelijk aan de slag met waar het om begonnen was: het bewonen van hun eigen woning.