Zorgvisie

De visie op begeleiding en ontwikkeling is opnieuw vastgesteld in samenspraak met de nieuwe zorgleverancier Lister, die per 1 juli 2020 het stokje overnam van het Autismeteam van Reinaerde.

De Zorgvisie versie 10 juni 2020 kun je bekijken op de pagina Organisatie