Ferdinand Bijzet spreekt tijdens VBB Grasboom Utrecht Max over de Netflix-houding

De Netflix-houding: typisch in een ouderinitiatief

Op zondag 7 oktober hield Grasboom Utrecht Max haar jaarlijkse Vergadering van Bewoners en Betrokkenen (VBB). Deze keer is Ferdinand Bijzet uitgenodigd om te vertellen over de Driehoek van Egberts in het ouderinitiatief. Hij raadt de Netflix-houding aan voor zowel ouders als begeleiders in het ouder initiatief. Als het beeld bevalt doe je helemaal niets.

Een goed gevulde zaal in de Alchemist in Utrecht. Het is de werkplek van een van de bewoners, waardoor hapjes en drankjes extra goed verzorgd zijn. Bewoners, team en ouders zijn bijna allemaal aanwezig. Na een terugblik op de ontwikkelingen van afgelopen jaar en een blik op het nieuwe webportal van de Grasboom krijgt Ferdinand Bijzet het woord.

De Driehoek gaat over samenwerken

Ferdinand introduceert eerst de Driehoek in het ouderinitiatief: bewoner, ouders en begeleider werken samen in de Driehoek. Als je een kind hebt wat zorg nodig heeft ga je begeleiden. In het ouderinitiatief huren we begeleiders in om zorg te geven zodat bewoners zelfstandig kunnen worden.

Die Driehoek bestaat op verschillende niveaus: een organisatorische, waarin jij je als ouder verplicht aan de organisatie mee te werken. Je werkt samen met team, ouders en bewoners aan het ouderinitiatief. En daarnaast op het niveau van de relatie als ouder met bewoner (je kind) en de begeleider. Er is een intentie om samen te werken in de Driehoek, met als doel de zelfstandigheid van de bewoner. Ferdinand haalt veel voorbeelden uit zijn eigen praktijk als ouder, als hulpverlener, en uit een ander ouderinitiatief aan. Meestal herkenbaar, soms hilarisch, en vooral boeiend.

De Netflix-houding is gewenst

Erg belangrijk in de Driehoek is volgens Ferdinand de Netflix-houding, en dan specifiek voor ouders en begeleiders. Als het beeld bevalt doe je helemaal niks, je kijkt alleen maar. En als het niet bevalt wat je ziet, kijk je het nog even aan: hoe ontvouwt het verhaal zich?
Dat dat lastig is zit in de ingebakken tegenstelling van het hélpen naar zelfstandigheid. Ouders en begeleiders schieten uit zorg gemakkelijk in het bemoeien. Wat niet de bedoeling kan zijn bij het werken naar zelfstandigheid.

Werken in de Driehoek volgens Egberts met de motto's van Bijzet
Binnen een ouderinitiatief (begeleid wonen) moeten ouders, professionals en bewoners “samenwerken in de driehoek”. Egberts (2013) heeft hiervoor een serie motto’s ontwikkeld die Ferdinand Bijzet iets heeft aangepast.

Ferdinand Bijzet is systeemtherapeut en directeur van het Kempler Instituut.

*Egberts, C. (2013). Driehoekskunde. Samenwerken in de driehoek cliënt, familie en begeleider. Amersfoort: Uitgeverij Agiel.