Logo's Grasboom Utrecht Max en Lister

Lister nieuwe zorgleverancier Grasboom Utrecht Max

Lister wordt per 1 juli 2020 de nieuwe zorgleverancier van Stichting Exploitatie Max (StEM). Na een periode van verkennende gesprekken met bestuur, bewoners en team hebben Lister en StEM besloten om met elkaar in zee te gaan. Lister vervangt daarmee het Autismeteam van Reinaerde.

Inkoop zorg op basis van zorgvraag

StEM werkt samen met een door het ouderinitiatief geselecteerde zorgleverancier Lister, die ‘zorg op afspraak’ levert. Een belangrijk aspect daarbij is dat de zorgvisie van de zorgleverancier naadloos aansluit bij de zorgvisie van het ouderinitiatief. De stichting, StEM, koopt de zorg in, op basis van de zorgvraag, bij de zorgleverancier. Hierdoor ontstaat een zorgpartnerschap waarin de zorg-professionaliteit van de zorgleverancier en ervaringsdeskundigheid van ouders en cliënten elkaar aanvullen.

Lister: herstelondersteunende begeleiding

De aanpak van Lister kenmerkt zich door ‘herstelondersteunende begeleiding’. Herstel wordt beschouwd als ‘de manier waarop cliënten psychische kwetsbaarheden een plek geven in hun leven om een zo zinvol mogelijk leven op te bouwen’. Herstellen is in deze betekenis iets anders dan genezen. Cliënten kunnen herstellen zonder dat ze van hun aandoening genezen. Het is een positieve, optimistische visie; een betekenisvol leven is mogelijk zonder dat alle symptomen verdwenen zijn. In deze methode wordt gebruik gemaakt van de inzet van herstelcoaches, woonbegeleiders en ervaringsdeskundigen.

Reinaerde verlegt prioriteiten

Reinaerde heeft ruim een half jaar geleden aangekondigd het contract met de Grasboom locaties in Utrecht te beëindigen. De reden is dat Reinaerde de interne prioriteiten heeft verlegd, en dat de Grasboom-locaties daar buiten vallen.